SK UK

FAQ - často kladené otázky

? Aké sú požiadavky a obmedzenia pre spustenie aplikácie?

Aplikácia nemá veľké nároky na hardvérové ani softvérové vybavenie počítača. Funguje na operačných systémoch Windows XP, Vista a Windows 7. Je potrebné nainštalovať niektoré aktualizácie týchto operačných systémov a potrebné databázy, no všetky tieto súčasti vieme dodať spolu s inštalačnými súbormi aplikácie OwNet.


? Čo mám spraviť ak chcem používať aplikáciu OwNet?

Ak máte zaújem používať našu aplikáciu, prosím kontaktujte nás cez kontaktný formulár na našej stránke.


? Máme v škole pomalé pripojenie k internetu, dokáže nám OwNet pomôcť??

Pomalé pripojenie k internetu je problém, ktorého riešenie je hlavným cieľom aplikácie OwNet. Svojou funkcionalitou je aplikácia OwNet schopná urýchliť surfovanie na internete. Tieto funkcie sú popísané v sekcii "o projekte".


? Je aplikácia OwNet vhodná pre našu školu aj keď nemáme problémy s pripojením k internetu?

Aj napriek tomu, že máte kvalitné pripojenie k internetu, linka sa môže preťažiť opätovným sťahovaním rovnakých dát s veľkým objemom(napr. videá). Tento problém môže byť pomocou OwNet jednoducho vyriešený. A aj keď Vaše pripojenie dokáže zvládnuť tieto situácie bez problémov, aplikácia OwNet je schopná obohatiť Váš dojem zo surfovania na internete pomocou špeciálnych funkcií ako hodnotenie, odporúčanie a označovanie stránok. Tieto funkcie Vám dokážu pomôcť pri hľadaní kvalitných študijných materiálov a taktiež poskytujú spôsob pre učiteľov ako ľahko šíriť študijné materiály medzi študentov.