SK UK

O projekte

Aj napriek pokroku v oblasti informačných a telekomunikačných technológií, je pomalé a nestabilné pripojenie k internetu stále vážnym problémom na mnohých miestach sveta. Aj v prípade, že kvalita pripojenia k Internetu nie je nízka, častokrát sa linka preťaží opätovným sťahovaním rovnakých dát s veľkým objemom (napr. videá). OwNet je aplikácia, ktorá pomáha tieto problémy riešiť a tým robiť Internet viac dostupným.

Aplikácia OwNet je projekt študentov Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Projekt je v stave vývoja, v ktorom sme zatiaľ dospeli k prototypu použitelnej verzie. V prípade, že máte záujem náš projekt otestovať, a tým zlepšiť kvalitu surfovania na webe vo Vašej škole, prosím kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára, aby sme sa vedeli dohodnúť na vzájomnej spolupráci.


Ako to funguje?

Koncept nášho OwNet riešenia je zameraný na zlepšenie kvality dostupného pripojenie k internetu zavedením sprostredkovateľa medzi klientskými aplikáciami (napr. prehliadač) a pripojením k internetu. Tento sprostredkovateľ pracuje s požiadavkami klientských aplikácií a odpoveďami z webových serverov, tak aby sa zaistila požadovaná funkčnosť a zlepšenie kvality pripojenia. Presnejšie povedané, poskytuje:

  • pokročilé ukladanie navštívených webových stránok do vyrovnávacej pamäte tento mechanizmus taktiež zabraňuje stiahnutiu rovnakého obsahu viackrát,
  • inteligentné prednačítavanie - mechanizmus, ktorý aktívne sťahuje stránky na základe záujmov používateľa ale tiež na základe toho, čo zaujme iných používateľov
  • nástroje pre spoluprácu, ako hodnotenie webových stránok a odporúčanie pre komunity, skupiny (napr. rovnaká trieda).


Pre koho?

Aplikácia OwNet je zameraná predovšetkým na pomoc pre študentov a školy s nízkou kvalitu pripojenia k internetu. Tento problém (pomalé a nestabilné pripojenie k internetu) možno nájsť takmer v každej krajine sveta. Sme presvedčení, že poskytnutie prístupu k informáciám na webe je pre mladých ľudí potrebné na získanie zručností a skúsenosti, na ktorých budú môcť stavať počas svojho života.

OwNet však nie je obmedzený len na uvedenú oblasť použitia. Táto aplikácia môže byť užitočná aj v situáciách, keď prichádza k dočasnej absencii internetového pripojenia (napr. cestovanie vlakom, počas letov, cestovanie do odľahlých miest ...). Obzvlášť funkcie OwNet-u ako inteligentné ukladanie navštívených stránok a ich prednačítvanie sú užitočné v týchto situáciách.


Špeciálne funkcie

  • Rýchlejšie prehliadanie webových stránok - zabezpečené ukladaním navštívených stránok do vyrovnávacej pamäte a tiež ich prednačítavanie
  • Prehliadanie webových stránok bez pripojenia k internetu - rovnako zabezpečené ukladaním stránok do vyrovnávacej pamäte a prednačítavaním
  • Spolupráca a vytváranie skupín používateľov (napr. študijné skupiny v škole vybavenej aplikáciou OwNet)
  • Zdieľanie dokumentov
  • Odprúčanie odkazov na webové stránky a ich hodnotenie
  • Inteligentná história prehliadania webu
autori: Ľuboš Demovič, Martin Konôpka, Marek Láni, Matúš Tomlein, m